Archiwum
 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/1/XI/2013


  Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park zaprasza do składania ofert w sprawie wyłonienia podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za 2013 r.

 • MFW-WP Ogłasza konkurs na najem lokali użytkowych.
  dodano: 19/03/2015

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park ogłasza pisemny konkurs na najem lokali użytkowych na terenie  Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, 02-511 Warszawa

 • Ogłoszenie o konkursie dotacyjnym
  dodano: 19/03/2015

  Ogłoszenie o konkursie 

  Rada Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park ogłasza konkurs na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów.   Przedmiotem konkursu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia działalności szkoleniowej w dyscyplinach sportowych objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie m.st. Warszawy.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 19/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie  Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/12/2014

 • Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/11/2015
  dodano: 18/03/2015

  Ogłoszenie z dnia 13.03.2015r. 

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na: 

  Dostawa 15 sztuk rowerów do aquaspinningu (aquacyclingu) wraz z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu aquacyclingu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 18/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/9/2015 

  Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.