Zamówienia publiczne o wartości równej lub wyższej od kwoty 130.000 zł
  • MFWWP/RZP/1/2022
    dodano: 12/04/2022

    Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

    Modernizacja systemu parkingowego (ESOK) na dwóch parkingach (południowy i podziemny) dla potrzeby Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

    Postępowanie prowadzone jest na platformie JOSEPHINE.