Zamówienia publiczne do 30 tysięcy euro
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/22/2019
  dodano: 24/12/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku komplesku basenowo- rekreacyjnego, polegającym na zamontowaniu zabawek wodnych w hali basenu rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami (podłączenie do technologii uzdatniania wody i instalacji elektrycznej) w budynku MFWWP w Warszawie".

  Termin składania ofert do dnia: 03/01/2020r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/21/2019
  dodano: 19/12/2019

  Mokotowska Fundacka Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Sukcesywne wykonywanie remontów pomp i dmuchaw powietrza w obiekcie MFWWP.

  Termin składania oferty do dnia 31-12-2019r. do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/20/2019
  dodano: 06/12/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów spożywczych.

  Termin składania ofert do dnia 13-12-2019r. dogodz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/19/2019
  dodano: 25/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2020 roku.