Dotacje
  • W związku z sytuacją nadzwyczajną w naszym kraju Rada Mokotowskiej  Fundacji Warszawianka Wodny Park wydłuża termin końcowy realizacji projektu/zadania do 30 listopada 2020 r. (pkt III ogłoszenia o konkursie z dnia 30 października 2019 r)  oraz zmienia termin rozliczenia przyznanego dofinansowania podmiotom wyłonionym w konkursie do dnia 20 grudnia 2020 r.

    W załączeniu Uchwała nr 367/RF/09.04.2020 r.

    dodano: 14/04/2020
  • INFORMACJA
    dotycząca podziału środków z dotacji sportowych Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park dla stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących działalność na terenie m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Mokotów

    dodano: 02/12/2019