Zarząd

Zarząd

Zarząd Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park

Pan Dariusz Pastor – Prezes Zarządu

 

Rada Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park
 

Pan Bogdan Olesiński – Przewodniczący Rady

Pan Mariusz Józef Wróblewski – Wiceprzewodniczący Rady

Pan Wojciech Turkowski – Sekretarz Rady

Pan Janusz Samel – Członek Rady

Pan Jacek Zamecznik – Członek Rady