Historia

Historia

Zalążkiem inwestycji o nazwie Wodny Park był projekt modernizacji znanej i popularnej odkrytej pływalni Klubu Sportowego Warszawianka.

Dlatego też, 10 grudnia 1996 roku została powołana do życia Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park, ustanowiona przez przedstawicieli Klubu Sportowego Warszawianka, Urzędu Gminy Warszawa Centrum oraz Urzędu Dzielnicy Warszawa Mokotów.

Władze Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park Fundacja zajęły się pełną realizacją projektu. Grunt pod infrastrukturę obiektu udostępnił Klub Sportowy Warszawianka, a środki finansowe desygnował Samorząd Stołeczny. W trakcie realizacji projektu wykorzystano najnowsze technologie.

Głównym projektantem warszawskiego obiektu jest  inż. arch. Paweł Tiepłow z firmy Elimp Sp. z o.o. Za budowę inwestycji była odpowiedzialna firma Mitex S.A.

Pływalnia wraz z basenem olimpijskim została uruchomiona w maju 1999 roku, zaś część rekreacyjna oraz odnowa biologiczna w lipcu następnego roku.

Obiekt znajduje się na działce o powierzchni 1,8 ha.
Powierzchnia zabudowy wynosi 6797,1 m2.
Powierzchnia całkowita obiektu - 15782 m2.
Powierzchnia użytkowa - 14662 m2.
Kubatura obu części wynosi 71216 m3.