Kontakt

 

Dane kontaktowe

Mokotowska Fundacja                                                                                                                             
Warszawianka - Wodny Park                                                                                               

ul. Merliniego 4                                                                         
02-511 Warszawa

KRS: 0000039836
NIP: 521 22 36 916

tel. +48 22 854 01 30
fax. +48 22 854 01 40
sekretariat@wodnypark.com.pl

Reklamacje i uwagi      reklamacje@wodnypark.com.pl 

Sprzedaż i Marketnig   marketing@wodnypark.com.pl

Klauzula informacyjna

 

Administratorem danych osobowych jest Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park 02-511 Warszawa                 ul. Merliniego 4,

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

- Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park, 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4

             - e-mail: iod@wodnypark.com.pl

Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. Państwa  dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami administratora.

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.