Oferty pracy

 

.

Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park

poszukuje kandydata na stanowisko:

 

E l e k t r y k

 

Opis stanowiska:

 • obsługa eksploatacyjna urządzeń energetycznych, wentylacyjnych oraz instalacji uzdatniania wody basenowej,
 • wykonywanie remontów, przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń,
 • usuwanie awarii,
 • praca  w systemie zmianowym: 6.00 – 18.00 i 18.00 – 6.00,

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o specjalności elektryk, energetyk, elektromechanik lub automatyk,
 • posiadanie aktualnych uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min. do 1 kV,
 • udokumentowany minimum roczny staż pracy na stanowisku elektryka, energetyka, elektromechanika lub automatyka,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.

 

Pożądana jest:

 • znajomość systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, znajomość obsługi komputera oraz monitoringu w/w systemów,
 • znajomość zagadnień z zakresu technologii uzdatniania wody basenowej oraz eksploatacji, obsługi instalacji i urządzeń uzdatniania wody basenowej,
 • posiadanie aktualnych uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń przetwarzających, przesyłających i zużywających energię cieplną,
 • dyspozycyjność.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: a.wysocki@wodnypark.com.pl

lub składanie w siedzibie Fundacji  – Warszawa ul. Merliniego 4.

 

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.

 

„Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy"

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4,
 2. wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Mokotowską Fundację Warszawianka – Wodny Park Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
 3. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park, 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4
  • e-mail: iod@wodnypark.com.pl
 4. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 7. dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych,

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dokumenty aplikacyjne w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Mokotowską Fundację Warszawianka - Wodny Park danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W przypadku wyrażonej zgody, Twoje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji będą przechowywane przez 6 miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami.

 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Mokotowską Fundację Warszawianka – Wodny Park. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 2. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych,
 3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park.