Archiwum
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/1/2015

  Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i piśmiennych.

 • Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/3/2015
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie z dnia 15.01.2015r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na

  Sukcesywne wykonanie robót remontowo budowlanych w ramach konserwacji i napraw bieżących w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4

 • Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/2/2015
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie z dnia 14.01.2015r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny - Park zaprasza do złożenia ofert na

  Dostawa następujących części zamiennych - armatury do kolumn natryskowych PRESTO Mixer ALPA Nr. kat. 35928

 • Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/1/2015
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie  z dnia 13.01.2015r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na

  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i piśmiennych dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

  Dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/11/2014

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie z dnia 17.12.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na

  Świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/12/2014

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie z dnia 16.12.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/11/2014

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/51/2014

  Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/47/2014 dotyczącym

  Projekt i wykonanie strony internetowej


 • Zawiadomienie
  dodano: 25/03/2015

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/10/2014

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/51/2014 z dnia 28.11.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na

  Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie z dnia 26.11.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

  Dostawa chemii basenowej do uzdatnia wody w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/10/2014

 • Informacja
  dodano: 25/03/2015

  Informacja

  dotycząca konkursu ofert na wykonanie strony internetowej wraz z systemem CMS.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/50/2014 z dnia 20.11.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na

  Wykonanie i zamontowanie w obiekcie MFWWP w szatni rodzinnej 1 szt. kabiny dla osób z małymi dziećmi.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/49/2014 dotyczącym

  Prac polegających na zimowym utrzymaniu dachu i/lub powierzchni utwardzanych należących do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/48/2014

  na Wykonanie remontu elewacji północnej o powierzchni ok 388 m2 w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/49/2014 z dnia 29.10.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na

  Prace polegające na zimowym utrzymaniu dachu i/ lub powierzchni utwardzonych należących do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/48/2014 z dnia 28.10.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na

  Wykonanie remontu elewacji północnej o powierzchni ok. 388 m2 budynku w obiekcie MFWWP.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/47/2014 z dnia 24.10.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na

  Projekt i wykonanie strony internetowej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

  Dostawa wybranych elementów systemów zabezpieczenia zainstalowanych w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, ich wymiana oraz uruchomienie i konfiguracja tych systemów wraz z ich integracją, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przeszkolenie użytkowników systemów (pracowników Zamawiającego).

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/9/2014

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/46/2014

  na Dostawa i montaż kratek przelewowych

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  dodano: 25/03/2015

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

  Dostawa ręczników upominkowych

  nr ogłoszenia MFWWP/OG/45/2014

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem numer MFWWP/OG/44/2014

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/46/2014 z dnia 01.10.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na

  Dostawa i montaż basenowych kratek przelewowych.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/RZP/9/2014 z dnia 26.09.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Dostawa wybranych elementów systemów zabezpieczenia zainstalowanych w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, ich wymiana oraz uruchomienie i konfiguracja tych systemów wraz z ich integracją, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przeszkolenie użytkowników systemów (pracowników Zamawiającego).