Archiwum
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/17/2016
  dodano: 15/06/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zapewnienie przez okres 24 miesięcy opieki serwisowej dla Systemu Sage Symfonia ERP.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/16/2016
  dodano: 06/06/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Wymianie szyb zespolonych w oknach dachowych nad basenem sportowym oraz wymiana lub renowacja kratki wentylacyjnej nad oknami pierwszego piętra.

  Termin składania ofert: 15 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/14/2016
  dodano: 06/06/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Usługę wykonania badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej.

  UWAGA

  Informujemy, że w związku z uzgodnieniami z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarny skorygowaniu ulegają:

  - Opis przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem badań jakości wody.

  - Wzór umowy.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 15.06.2016R. DO GODZINY 15.00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/15/2016
  dodano: 31/05/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę mebli biurowych wraz z montażem.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/13/2016
  dodano: 25/05/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wody Park zaprasza do złożenie oferty na:

  Modernizacja systemu rozgłaszania w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Termin składania ofert : 07-06-2016 do godziny 15:00

  Termin wizji lokalnej: 31.05.2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/12/2016
  dodano: 19/05/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów spożywczych.

  Termin składania ofert: 25.05.2016r. do godziny 10.00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/11/2016
  dodano: 25/04/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na :

  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

  UWAGA: Aktualizacja opisu parametrów techniczno - eksploatacyjnych

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/3/2016
  dodano: 21/04/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

  Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, na basenach rekreacyjnym, sportowym i zewnętrznym wraz z urządzeniami.


  Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2016

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/2/2016
  dodano: 19/04/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/10/2016
  dodano: 15/04/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę mobilnego zestawu nagłośnieniowego przeznaczonego do obsługi zawodów pływackich oraz imprez okolicznościowych.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/9/2016
  dodano: 11/04/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Półroczne przeglądy serwisowe systemów bezpieczeństwa (kontroli dostępu KD - MLPM, monitoringu wizyjnego CCTV) wraz z urządzeniami peryferyjnymi, sterowaniem i automatyką znajdującą się w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/8/2016
  dodano: 30/03/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Mycie elewacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP-PN/247/2016

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/7/2016
  dodano: 30/03/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Kompleksowe czyszczenie kanałów wentylacyjnych w budynku oraz założenia klap rewizyjnych niezbędny do wykonania zamówienia.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/6/2016
  dodano: 07/03/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę automatycznego odkurzacza basenowego Dolphin Wave 300XL.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/5/2016
  dodano: 29/02/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Naprawy i przeglądy techniczne instalacji central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z urządzeniami, sterowaniem i automatyką

  Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizjii lokalnej na terenie obiektu Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park. Termin wizji lokalnej wyznacza się na dzień 04.03.2016r. Spotkanie uczestników w holu głównym obiektu o godz 11.00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/4/2016
  dodano: 18/02/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę pomp dozujących środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/3/2016
  dodano: 05/02/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Dostawę sond pomiarowych, membran oraz czujników do pomiarów parametrów wody basenowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/2/2016
  dodano: 14/01/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Sukcesywną dostawę materiałów biurowych i piśmiennych.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/01/2016
  dodano: 14/01/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr ogłoszenie MFWWP/OG/31/2015
  dodano: 05/01/2016

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/31/2015

  Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów higienicznych i czystościowych.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/1/2016
  dodano: 04/01/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/31/2015
  dodano: 22/12/2015

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na :

  Sukcesywna dostawa materiałów higienicznych i czystościowych.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MFWWP/OG/30/2015
  dodano: 11/12/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/30/2015

  Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów elektrycznych.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/30/2015
  dodano: 25/11/2015

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę materiałów elektrycznych.

 • Konkurs na wsparcie finansowe.
  dodano: 06/11/2015

  Rada Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park ogłasza konkurs na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów