Archiwum
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/48/2014

  na Wykonanie remontu elewacji północnej o powierzchni ok 388 m2 w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/49/2014 z dnia 29.10.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na

  Prace polegające na zimowym utrzymaniu dachu i/ lub powierzchni utwardzonych należących do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/48/2014 z dnia 28.10.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na

  Wykonanie remontu elewacji północnej o powierzchni ok. 388 m2 budynku w obiekcie MFWWP.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/47/2014 z dnia 24.10.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na

  Projekt i wykonanie strony internetowej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

  Dostawa wybranych elementów systemów zabezpieczenia zainstalowanych w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, ich wymiana oraz uruchomienie i konfiguracja tych systemów wraz z ich integracją, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przeszkolenie użytkowników systemów (pracowników Zamawiającego).

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/9/2014

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/46/2014

  na Dostawa i montaż kratek przelewowych

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  dodano: 25/03/2015

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

  Dostawa ręczników upominkowych

  nr ogłoszenia MFWWP/OG/45/2014

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem numer MFWWP/OG/44/2014

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/46/2014 z dnia 01.10.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na

  Dostawa i montaż basenowych kratek przelewowych.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/RZP/9/2014 z dnia 26.09.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Dostawa wybranych elementów systemów zabezpieczenia zainstalowanych w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, ich wymiana oraz uruchomienie i konfiguracja tych systemów wraz z ich integracją, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przeszkolenie użytkowników systemów (pracowników Zamawiającego).

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/45/2014 z dnia 18.09.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na

  Dostawa ręczników upominkowych wykonanych z bawełny 100% o gramaturze 500g/m2 o wymiarach 90cm x 140cm w kolorze białym, logo naniesione techniką sublimacji. Ilość  sztuk.


 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/44/2014 z dnia 16.09.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na

  Konserwacji i czyszczeniu sieci kanalizacyjnej przepompowni oraz separatorów i osadników oraz wykonywanie awaryjnego udrażniania instalacji kanalizacyjnej w obiekcie Fundacji.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/41/2014 na dostawę i wykonanie ręczników z logo Wodnego Parku.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

  Dostawa i montaż platformy wypłycającej głębokość jednego skrajnego toru - Nr 9 krytej pływalni od strony południowej basenu sportowego wraz ze ścianką oddzielającą na długość 25 m i szerokość 2,5 w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  znak sprawy: MFWWP/RZP/8/2014

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  dodano: 25/03/2015

  Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenia zamówienia publicznego na

  Modernizacja wentylacji klubu fitness

  nr ogłoszenia MFWWP/OG/43/2014

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

  Wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park

  znak sprawy: MFWWP/RZP/7/2014


 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  dodano: 25/03/2015

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

  Wykonanie prac remontowo-renowacyjnych "Ruskiej Bani" znajdującej się w obiekcie "Wodny Park" w Warszawie

  nr ogłoszenia MFWWP/OG/42/2014

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/37/2014 dotycząca dostawy systemu monitoringu wizyjnego obszarów wodnych kompleksu sportowo rekreacyjnego "Warszawianka"

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/RZP/8/2014 z dnia 29.08.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty
  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Dostawa i montaż platformy wypłycającej głębokość jednego skrajnego toru nr 9 krytej pływalni od strony południowej basenu sportowego wraz ze ścianką oddzielającą na długości 25 m i szerokości 2,5 m w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem o nr MFWWP/OG/38/2014 na: dostawę, montaż i uruchomienie 10 szt. klimatyzatorów TOSHIBA w pomieszczeniach biurowych

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/43/2014 z dnia 26.08.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Wykonanie modernizacji instalacji wentylacji w klubie fitness w obiekcie MFWWP.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/40/2014 na dostawę symetrycznego łącza internetowego.

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/39/2014 na dostawę lin treningowych do basenu sportowego.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/42/2014 z dnia 22.08.2014 r. Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie prac remontowo-renowacyjnych w "Ruskiej Bani" znajdującej się w obiekcie "Wodny Park"

 • Unieważnienie postępowania
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie prac remontowo-renowacyjnych "Ruskiej Bani"