Archiwum
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie oznakowania basenowego w znaki zakazu, nakazu, informacyjne oraz wyposażenie w sprzęt ratowniczy.

 • Zawiadomienie
  dodano: 25/03/2015

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy technicznej stabilności gruntu i stateczności ściany oporowej "Skarpy Wiślanej".

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/22/2014 z dnia 9.6.2014 r. Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny -Park zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oznakowania basenowego w znaki zakazu, nakazu, informacyjne oraz wyposażenie w sprzęt ratowniczy.

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/16/2017

  Przedmiot zamówienia: dostawa systemu informatycznego finansowo-księgowego wraz z wdrożeniem i późniejszym serwisem na rzecz MFWWP.

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  dodano: 25/03/2015

  Wyjaśnienie dotyczące podmiotów ubiegających się o dotację.

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/17/2014

  Przedmiot zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/21/2014 z dnia 30.05.2014 r. Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny-Park zaprasza do złożenia ofert na wykonanie oznakowania basenowego w znaki zakazu, nakazu, informacyjne oraz na wyposażenie w sprzęt ratowniczy. 

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/RZP/4/2014

  na: Kompleksowy zakup energii cieplnej na potrzeby Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Najkorzystniejsza oferta w związku z ogłoszeniem nr MGFWWP/OG/14/2014

 • Ogłoszenie o wyniku konkursu na brokera ubezpieczeniowego
  dodano: 25/03/2015

  Najkorzystniejsza oferta w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/15/2014

 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: sukcesywne wykonanie remontu pomp wody i dmuchaw powietrza.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/20/2014 z dnia 26.05.2014 r. Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny-Park zaprasza do złożenia ofert na sukcesywną naprawę pomp wody i dmuchaw powietrza.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/19/2014 z dnia 22.05.2014 Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dotyczącego wsparcia finansowego Stowarzyszeń kultury fizycznej z m.st. Warszawy i dzielnicy Mokotów.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/18/2014 z dnia 20.05.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stabilności gruntu i stateczności konstrukcji ściany oporowej "Skarpy Wiślanej" przy obiekcie Wodny Park.


 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/16/2014 z dnia 19.05.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa systemu informatycznego finansowo-księgowego wraz z wdrożeniem i późniejszym serwisem na rzecz MFW-WP.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/17/2014 z dnia 19.05.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na :

  Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie NrMFWWP/OG/15/2014 z dnia 16.05.2014r. Mokotowska FundacjaWarszawianka - Wodny Park zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na brokerską obsługę ubezpieczeniową.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/13/2014 z dnia 12.05.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na : Sukcesywne wykonanie remontu pomp wody i dmuchaw powietrza w obiekcie MFW - Wodny Park.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/14/2014 z dnia 12.05.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do składania ofert na: Wykonanie przeglądów technicznych bieżących co dwa miesiące oraz rocznego systemu dezynfekcji wody.

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Najkorzystniejsza oferta w związku z ogłoszeniem o numerze MFWWP/OG/12/2014

 • Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Najkorzystniejsza oferta w związku z ogłoszeniem o numerze MFWWP/OG/11/2014

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/12/2014 z dnia 17.04.2014 r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zapraszała do złożenia oferty na: Zamówienie materiałów reklamowych.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie dotyczące II etapu konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park w Warszawie.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/11/2014 Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie okresowych - co półrocznych przeglądów technicznych obiektu "Wodny Park".