Archiwum
 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/RZP/6/2014

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Wykonanie usługi ochrony fizycznej obiektu Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/31/2014 z dnia 14.07.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka-Wodny Park zaprasza do składania ofert na:

  dostawę 2 szt. automatycznych odkurzaczy basenowych

  dostawa 1 szt. zmywarki zasilanej bateryjnie

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/30/2014 z dnia 11.07.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Wymianę podłóg na dwóch kortach do gry w squash-a o łącznej powierzchni 121 m2 w obiekcie  "Wodny Park".

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/RZP/5/2014

  na Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/27/2014 z dnia 02.07.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Naprawa układów chłodniczych w centralach wentylacyjnych.

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/26/2014 na:

  Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/28/2014 z dnia 30.06.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Wykonanie prac remontowo - budowlanych w obiekcie "Wodny Park".

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/29/2014 z dnia 30.06.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

  Wykonanie napraw polegających na usunięciu usterek zjeżdżalni rurowych wraz z lądowiskami, zjeżdżalni płaskiej oraz łaźni parowej w obiekcie "Wodny Park" przy ul. Merliniego 4.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/23/2014 na:

  Sukcesywną dostawę artykułów do masażu i zabiegów kosmetycznych.

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/24/2014 na:

  Sukcesywną dostawę środków spożywczych.

 • Zawiadomienie
  dodano: 25/03/2015

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z ogłoszeniem nr MFWWWP/OG/20/2014 na:

  Sukcesywne wykonanie remontu pomp wody i dmuchaw powietrza w obiekcie MFWWP.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie z dnia 23.06.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park

  poszukuje kandydata na stanowisko: Konserwator

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/22/2014 z dnia 9.6.2014 r.

 • Ogłoszenie dotyczące podziału środków z dotacji sportowych MFWWP
  dodano: 25/03/2015

  Rozstrzygnięcie konkursu z dnia 22.05.2014 r. dotyczące ogłoszenia nr MFWWP/OG/19/2014

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/25/2014 z dnia 13.06.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stabilności gruntu i stateczności konstrukcji ściany oporowej "Skarpy Wiślanej" przy obiekcie "Wodny Park".

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/26/2014 z dnia 13.06.2014r.

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/23/2014 z dnia 12.06.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na: Sukcesywną dostawę artykułów do masażu i zabiegów kosmetycznych.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/24/2014 z dnia 12.06.2014

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na : Sukcesywna dostawa środków spożywczych.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie oznakowania basenowego w znaki zakazu, nakazu, informacyjne oraz wyposażenie w sprzęt ratowniczy.

 • Zawiadomienie
  dodano: 25/03/2015

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy technicznej stabilności gruntu i stateczności ściany oporowej "Skarpy Wiślanej".

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/22/2014 z dnia 9.6.2014 r. Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny -Park zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oznakowania basenowego w znaki zakazu, nakazu, informacyjne oraz wyposażenie w sprzęt ratowniczy.

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/16/2017

  Przedmiot zamówienia: dostawa systemu informatycznego finansowo-księgowego wraz z wdrożeniem i późniejszym serwisem na rzecz MFWWP.

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  dodano: 25/03/2015

  Wyjaśnienie dotyczące podmiotów ubiegających się o dotację.

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/17/2014

  Przedmiot zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.