Archiwum
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dodano: 25/03/2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/11/2014