Archiwum
Ogłoszenie
dodano: 25/03/2015

Ogłoszenie z dnia 16.12.2014r.

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/11/2014