Archiwum
Ogłoszenie
dodano: 25/03/2015

Ogłoszenie z dnia 17.12.2014r.

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na

Świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/12/2014