Archiwum
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/01/2020
  dodano: 03/02/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zakup i sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych na potrzeby Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2020r.

  Termin składania ofert do dnia: 10.02.2020r.do godz. 11:00

  UWAGA

  Został dołączony NOWY formularz cenowy

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/22/2019
  dodano: 24/12/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku komplesku basenowo- rekreacyjnego, polegającym na zamontowaniu zabawek wodnych w hali basenu rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami (podłączenie do technologii uzdatniania wody i instalacji elektrycznej) w budynku MFWWP w Warszawie".

  Termin składania ofert do dnia: 03/01/2020r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/21/2019
  dodano: 19/12/2019

  Mokotowska Fundacka Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Sukcesywne wykonywanie remontów pomp i dmuchaw powietrza w obiekcie MFWWP.

  Termin składania oferty do dnia 31-12-2019r. do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/20/2019
  dodano: 06/12/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów spożywczych.

  Termin składania ofert do dnia 13-12-2019r. dogodz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/19/2019
  dodano: 25/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2020 roku.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/18/2019
  dodano: 22/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę artykułów sanitarnych.

  Termin składania ofert do dnia: 29-11-2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/17/2019
  dodano: 20/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Liny torowe Malmsten Standard w ilośći 9 sztuk.

  Termin składania ofert: 26.11.2019r. do godz: 10:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/16/2019
  dodano: 12/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej.

  Termin skladania ofert: 19.11.2019 do godz: 14:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/9/2019
  dodano: 12/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogarniczonego na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/9/2019

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem: http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 13.12.2019r. do godz: 10:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/15/2019
  dodano: 29/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na :

  Demontaż kwadratowych płyt sufitowych wraz z profilami mocującymi, zawieszonych do sufitu hali basenu sportowego.

  Termin składania ofert do dnia: 04-11-2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/14/2019
  dodano: 16/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Jesienne porządki terenu zielonego.

  Termin składania ofert: do dnia 22/10/2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/13/2019
  dodano: 10/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park serdecznie zaprasza do złożenia oferty na:

  Demontaż kwadratowych płyt sufitowych wraz z profilami mocującymi, zawieszonych do sufity hali basenu sportowego.

  Termin składania ofert: do dnia 17.10.2019r. do godz. 15:00

  Termin wizji lokalnej: w dniu 14-10-2019r. o godz. 13:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/8/2019
  dodano: 09/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kortów do squasha w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4, w formule zaprojektuj i wykonaj.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/7/2019
  dodano: 03/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Kompleksowa dostawa energii cieplnej do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/7/2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/5/2019
  dodano: 03/09/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/5/2019

  UWAGA

  Zmiana terminu składania ofert.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/12/2019
  dodano: 11/07/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Kompleksowe czyszczenie kanałów wentylacyjnych budynku oraz założenia dodatkowych klap rewizyjnych.

  Termin składania ofert: do dnia 31.07.2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/4/2019
  dodano: 08/07/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku kompleksu basenowo - rekreacyjnego, polegającym na zamontowaniu zabawek wodnych w hali basenu rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami (podłączenie do technologii uzdatniania wody i instalacji elektrycznej) w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka -Wodny Park w Warszawie.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/4/2019

  Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/3/2019
  dodano: 17/06/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku kompleksu basenowo - rekreacyjnego, polegającym na zamontowaniu zabawek wodnych w hali basenu rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami (podłączenie do technologii uzdatniania wody i instalacji elektrycznej) w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka -Wodny Park w Warszawie.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2019

  Informacja o unieważnieniu postępowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/2/2019
  dodano: 13/06/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną i inne szczególne usługi.

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 w Warszawie.

  UWAGA

  Termin składania ofert do dnia 26.06.2019r. do godz. 10:00

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/2/2019

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/1/2019
  dodano: 11/06/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/1/2019

  UWAGA

  Termin składania ofert do dnia 25.06.2019r. do godz. 10:00

  Informacja o unieważnieniu postępowania.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/11/2019
  dodano: 27/05/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usług prania: ręczników bawełnianych, białych oraz kolorowych, szlafroków bawełnianych, flag narodowych i firmowych, pokrowców na poduszki.

  Termin składania ofert: do dnia 03.06.2019r. do godz. 15:00

  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/10/2019
  dodano: 17/05/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa mebli wraz z wymianą wykładziny oraz rolet okiennych wchodzących w skład pomieszczeń biurowych w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Termin składania ofert: do dnia 31.05.2019r. do godz. 15:00

  UWAGA!

  Nowy termin składania ofert: do dnia 06-06-2019r. do godz. 15:00

   

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/9/2019
  dodano: 14/05/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Zakup wraz z dostawą lamp LED do obiektu sportowo - rekreacyjnego Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Termin składania ofert: 21.05.2019r. do godz: 15:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/8/2019
  dodano: 10/05/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Ułożenie kostki brukowej przy wejściu głównym do budynku MFW-WP oraz miejscowe naprawy kostki na ciągach pieszych.

  Wizja lokalna odbędzie się w dniu: 20-05-2019r. o godz. 10:00

  Termin składania ofert: do dnia 24-05-2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/7/2019
  dodano: 10/05/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Wymianę automatyki central wentylacyjnych obsługujących: biura, sale fitness, squash, sztanie praz strzelnicę zlokalizowanych w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4.

   Wizja lokalna odbędzie się w dniu:  15-05-2019r. o godz. 10:00

  Termin składania ofert: do dnia 17-05-2019r. do godz. 15:00

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.