Archiwum
Ogłoszenie
dodano: 25/03/2015

Ogłoszenie nr MFWWP/RZP/9/2014 z dnia 26.09.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wybranych elementów systemów zabezpieczenia zainstalowanych w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, ich wymiana oraz uruchomienie i konfiguracja tych systemów wraz z ich integracją, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przeszkolenie użytkowników systemów (pracowników Zamawiającego).