Archiwum
Ogłoszenie
dodano: 25/03/2015

Ogłoszenie nr MFWWP/RZP/8/2014 z dnia 29.08.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa i montaż platformy wypłycającej głębokość jednego skrajnego toru nr 9 krytej pływalni od strony południowej basenu sportowego wraz ze ścianką oddzielającą na długości 25 m i szerokości 2,5 m w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.