Archiwum
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dodano: 25/03/2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawa i montaż platformy wypłycającej głębokość jednego skrajnego toru - Nr 9 krytej pływalni od strony południowej basenu sportowego wraz ze ścianką oddzielającą na długość 25 m i szerokość 2,5 w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

znak sprawy: MFWWP/RZP/8/2014