Archiwum
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dodano: 25/03/2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawa wybranych elementów systemów zabezpieczenia zainstalowanych w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, ich wymiana oraz uruchomienie i konfiguracja tych systemów wraz z ich integracją, a także sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przeszkolenie użytkowników systemów (pracowników Zamawiającego).

Znak sprawy: MFWWP/RZP/9/2014