Archiwum
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dodano: 25/03/2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park

znak sprawy: MFWWP/RZP/7/2014