Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/04/2021
dodano: 22/06/2021

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli posesji, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zgodnie z uchwałą m.st. Warszawy nr XXX/865/2020 z dnia 14.05.2020r.)

Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2021 o godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.