Archiwum Dotacji
Konkurs
dodano: 05/04/2016

Rada Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park ogłasza konkurs na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie m.st. Warszawy, w tym Dzielnicy Mokotów

Przedmiotem konkursu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia działalności szkoleniowej
w dyscyplinach sportowych objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na terenie m.st. Warszawy.