Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/2/2020
dodano: 09/06/2020

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, na basenach rekreacyjnym, sportowym i zewnętrznym wraz z urządzeniami”.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/2/2020

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem: http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 14.07.2020r. do godz: 10:00

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.