Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP1/2020
dodano: 10/03/2020

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku kompleksu basenowo-rekreacyjnego „WARSZAWIANKA” – Wodny Park oraz budowy wodnego placu zabaw na terenie kompleksu na dz. 3, 4/8 obręb 1-02-10, położonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotów, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/1/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.