Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/22/2019
dodano: 24/12/2019

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku komplesku basenowo- rekreacyjnego, polegającym na zamontowaniu zabawek wodnych w hali basenu rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami (podłączenie do technologii uzdatniania wody i instalacji elektrycznej) w budynku MFWWP w Warszawie".

Termin składania ofert do dnia: 03/01/2020r. do godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.