Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/9/2019
dodano: 12/11/2019

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogarniczonego na:

Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/9/2019

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem: http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 13.12.2019r. do godz: 10:00