Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/3/2019
dodano: 17/06/2019

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku kompleksu basenowo - rekreacyjnego, polegającym na zamontowaniu zabawek wodnych w hali basenu rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami (podłączenie do technologii uzdatniania wody i instalacji elektrycznej) w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka -Wodny Park w Warszawie.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania.