Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/2/2019
dodano: 13/06/2019

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną i inne szczególne usługi.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 w Warszawie.

UWAGA

Termin składania ofert do dnia 26.06.2019r. do godz. 10:00

Znak sprawy: MFWWP/RZP/2/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.