Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/3/2017
dodano: 16/11/2017

Mokotowska Fundacja warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym 

Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.