Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/11/2016
dodano: 19/12/2016

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Modernizacja istniejącego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

znak sprawy: MFWWP/RZP/11/2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 09.01.2017r. o godzinie 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty