Archiwum
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dodano: 25/03/2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Wykonanie usługi ochrony fizycznej obiektu Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

znak sprawy: MFWWP/RZP/6/2014