Archiwum
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dodano: 25/03/2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem nr MFWWP/OG/17/2014

Przedmiot zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.