Archiwum
Ogłoszenie
dodano: 25/03/2015

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia z dnia 07.01.2014 r.

Nr MFWWP/OG/1/I/2014

Zamawiający: Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park zaprasza do złożenia oferty.

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty:

Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park przyjmuje oferty na druk materiałów poligraficznych.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Najkorzystniejszą ofertę na powyższe ogłoszenie zawierającą wszystkie elementy złożyła firma 4 WAY Communication z siedzibą w Poznaniu przy ul. Znanieckiego 10  na kwotę 20.454,90,-zł.