Archiwum
Ogłoszenie
dodano: 25/03/2015

Ogłoszenie Nr. MFWWP/OG/4/XI/2013

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia z dnia 26.11.2013 r.
 


Zamawiający: Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park zaprasza do złożenia oferty.

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty:


Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park przyjmuje oferty na dostawę  biletów parkingowych w ilości 110 tysięcy sztuk
do bileterek  systemu Amano dla  obiektu Wodnego Parku
w Warszawie przy ul. Merliniego 4.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Najkorzystniejszą ofertę na powyższe ogłoszenie zawierającą wszystkie elementy złożyła firma ABR PROJEKT Jacek Raczkowski z siedzibą w Ząbkach przy ul. Szwoleżerów 91 D lok. 9