Archiwum
Ogłoszenie
dodano: 25/03/2015

Ogłoszenie Nr. MFWWP/OG/3/XI/201

OGŁOSZENIE

Zamawiający: Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park zaprasza do złożenia oferty.

Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na cenę oferty:


Mokotowska Fundacja Warszawianka Wodny Park przyjmuje oferty na wykonanie prac porządkowych polegających na bieżącym usuwaniu śniegu, lodu, sopli z dachu obiektu Wodnego Parku w Warszawie przy ul. Merliniego 4.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Najkorzystniejszą ofertę na powyższe ogłoszenie zawierającą wszystkie elementy złożyła firma PROFI Zbigniew Żmijewski z siedzibą w Warszawie ul. Merliniego 2.