Archiwum
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dodano: 19/03/2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie  Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/12/2014