Aktualności
Ogłoszenie
dodano: 15/10/2013

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do składania ofert w sprawie wyłonienia podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za 2013 r.

Zainteresowani i uprawnieni oferenci posiadający odpowiednie referencje mogą składać oferty w terminie do 15 listopada 2013 r. do godziny 15:00 w Sekretariacie Fundacji przy ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa lub na adres e-mail: sekretariat@wodnypark.com.pl 

Dodatkowych informacji udziela Dział Finansowy, tel. +48 22 854 0 30 wew. 0137.