Aktualności
Zasady funkcjonowania pływalni w dniach 4.05-27.05 2021
dodano: 30/04/2021

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04.05.2021r. zmieniamy godziny otwarcia basenu olimpijskiego i będzie on otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 10:00 oraz od 17:00 do 21:00, a także w sobotę od 8:00 do 12:00.

Zgodnie z przepisami, jakie wchodzą w życie od 01.05.2021r., z basenu będą mogli korzystać:

  1. sportowcy zawodowi uprawiający sport zawodowo, w rozumieniu odpowiednich przepisów Unii Europejskiej,
  2. zawodnicy  pobierający  stypendium  sportowe, zgodnie z przepisami ustawy o sporcie,
  3. zawodnicy będący członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  4. zawodnicy uprawiający sport w ramach lig zawodowych, zgodnie z przepisami ustawy o sporcie,
  5. zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, a także
  6. dzieci i młodzież uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

Osoby wymienione w pkt 1 – 6, bądź opiekunowie albo trenerzy grup osób wskazanych powyżej, uprzejmie są proszone o posiadanie przy kasie, celem okazania, odpowiednich dokumentów wystawionych przez: podmioty opłacające wynagrodzenie lub stypendium sportowe, albo przez, odpowiednio, międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim, lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski.

Udostępniamy także nasz basen olimpijski dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia na zajęcia sportowe. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia grupy, jeżeli w momencie przybycia takiej grupy obłożenie pływalni może przekroczyć 50% jej normalnego obłożenia.

W celu uniknięcia nieporozumień, zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzgodnienia dogodnego czasu skorzystania z pływalni.

Prosimy pamiętać o obostrzeniach sanitarnych, dystansie społecznym i obowiązkowym korzystaniu z maseczek zakrywających usta i nos.

DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I ZAPRASZAMY DO NASZEGO OBIEKTU!