Superoferta
Grafik ilości torów nieobjętych rezerwacją

Zgodnie z pkt. V ppkt. 4 Regulaminu korzystania z pływalni - tory skrajne mogą być częściowo zarezerwowane na prowadzenie nauki pływania przez Instruktorów Wodnego Parku.