Superoferta
Grafik ilości torów nieobjętych rezerwacją

 

  

 

 

 

 

Zgodnie z pkt. V ppkt. 4 Regulaminu korzystania z pływalni - tory skrajne mogą być częściowo zarezerwowane na prowadzenie nauki pływania przez Instruktorów Wodnego Parku.