Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/9/2016
dodano: 24/10/2016

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Modernizacja istniejącego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/9/2016

UWAGA:

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 30.11.2016r. do godz. 10:00