Ogłoszenia ogólne
 • Konkurs na najem lokalu użytkowego
  dodano: 08/09/2017

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park ogłasza pisemny konkurs na najem lokalu.

  Wydłużeniu ulega termin składania ofert w powyższym postępowaniu.

  Nowy termin składania ofert ustala się na 16.10.2017r. godzina 13:00

  Pozostałe postanowanie ogłoszenia nie ulegają zmianie.

 • Wyniki konkursu na brokerską obsługę ubezpieczeniową.
  dodano: 20/06/2017

   

 • Konkurs na brokerską obsługę ubezpieczeniową.
  dodano: 24/05/2017

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park ogłasza konkurs na obsługę ubezpieczeniową. 

   

  01.06.2017 dodano do pobrania zadane do ogłoszenia pytania i udzielone na nie odpowedzi. 

 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
  dodano: 26/08/2016

  Zapraszamy do zapoznania się z wyborem oferty w ramach konkursu na najem lokalu STRZELNICA"

 • Konkurs na najem lokalu użytkowego.
  dodano: 11/07/2016

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park ogłasza pisemny konkurs na najem lokalu. 

 • INFORMACJA
  dodano: 12/06/2015

  Informacja dot. konkursu na najem lokali.

 • Konkurs na najem lokali.
  dodano: 15/04/2015

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park ogłasza pisemny konkurs na najem lokali użytkowych na terenie

  Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, 02-511 Warszawa

 • Informacja
  dodano: 14/04/2015

  Informacja Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park z dnia 13.04.2015r. w sprawie ogłoszenia wyników pisemnego konkursu ofert na najem lokali użytkowych z dnia 12.03.2015r.

 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu dotacyjego 11.14R MFW WP
  dodano: 19/03/2015

  Treść informacji w sprawie rozstrzygniętego konkursu na wsparcie finansowe stowarzyszeń kultury fizycznej z m.st. Warszawy i Dzielnicy Mokotów znajduje się w załączniku poniżej.

 • Konkurs na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju.
  dodano: 19/03/2015

  Rada Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park ogłasza konkurs na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów. Kwota dofinansowania przyznawana w ramach niniejszego konkursu wynosi : 155.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 • Regulamin
  dodano: 19/03/2015

  Regulamin Wodnego Parku WARSZAWIANKA obowiązujący od 1.09.2014

 • Oferta wykupu powierzchni reklamowej Wodnym Parku
  dodano: 19/03/2015