Kontakt

 

Dane kontaktowe

Mokotowska Fundacja                                                                                                                             
Warszawianka - Wodny Park                                                                                               

ul. Merliniego 4                                                                         
02-511 Warszawa

KRS: 0000039836
NIP: 521 22 36 916

tel. +48 22 854 01 30
fax. +48 22 854 01 40
sekretariat@wodnypark.com.pl

Reklamacje i uwagi    reklamacje (at) wodnypark.com.pl

Sprzedaż i Marketnig  marketing (at) wodnypark.com.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park z siedzibą przy ul. Merliniego 4; 02-511 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@wodnypark.com.pl, telefonicznie pod numerem 22 854 01 30 lub pisemnie pod adresem Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park ul. Merliniego 4; 02-511 Warszawa.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach ochrony Swoich danych osobowych i realizacji Swoich praw poprzez adres email: iod@wodnypark.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. Państwa  dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park oraz podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. W przypadku braku podania danych osobowych, rozpatrzenie zgłoszenia nie będzie możliwe.