Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/14/2016
dodano: 06/06/2016

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert na:

Usługę wykonania badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej.

UWAGA

Informujemy, że w związku z uzgodnieniami z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarny skorygowaniu ulegają:

- Opis przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem badań jakości wody.

- Wzór umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 15.06.2016R. DO GODZINY 15.00