Aktualności
Wygraj babski wieczór w Wodny Park Spa & Wellness!
dodano: 13/06/2019

Lato za pasem, więc przygotowaliśmy specjalny, wakacyjny konkurs! ☀️☀️☀️ Nie musisz nigdzie wyjeżdżać, żeby odpocząć – odpowiedz na pytanie konkursowe i wygraj babski wieczór w strefie ⚜️ Spa & Wellness ⚜️ dla 4 osób, o wartości 700 zł. 

Jak wziąć udział w konkursie? Zapoznaj się z treścią Regulaminu!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj babski wieczór w Wodny Park Spa & Wellness” (dalej Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park, 02-511 Warszawa, ul. Merliniego 4 (dalej Fundacja).
 3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Fundacja.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym pod adresem https://www.facebook.com/wodnyparkspa/ w dniach 13-30 czerwca 2019 roku do godziny 23:59.

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnik) może być osoba fizyczna, która:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 2. nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Fundacji;
 3. nie jest członkiem rodziny pracownika ani współpracownika Fundacji.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie wymogów stawianych Uczestnikowi.  

§ 3. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
 1. za I miejsce – możliwość bezpłatnego skorzystania z pakietu „pogaduchy & Spa” dla 4 osób;
 2. za II miejsce – całodniowy bezpłatny pobyt w strefie Spa & Wellness + peeling enzymatyczny dla 1 osoby;
 3. za III miejsce – całodniowy pobyt w strefie Spa & Wellness dla 1 osoby.
 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez komisję konkursową, którzy w czasie trwania konkursu polubią i udostępnią post konkursowy w swoich aktualnościach i relacji, a następnie, pod tym postem na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/wodnyparkspa/photos/a.2063102933782782/2212713012155106/?type=3&theater, zamieszczą wpis zawierający odpowiedź na pytanie „Jak zażywanie masaży wpływa na zdrowie i urodę?”.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień jego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 4. W celu potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat Konkursu powinien w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia odpowiedzieć na nie za pomocą portalu Facebook, pod rygorem wygaśnięcia prawa do nagrody.
 5. Otrzymaną nagrodę będzie można odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu terminu (kontaktując się mailowo: m.pietrosinska@wodnypark.com.pl lub telefonicznie: 603976438), na terenie Wodnego Parku.
 6. Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Fundację. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany, czy przeprowadzany przez serwis Facebook.

§ 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie jest podanie przez Laureata Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego – niezbędnych do przekazania nagrody, pod rygorem wygaśnięcia prawa do nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Przystępując do Konkursu i akceptując Regulamin Uczestnik wyraża również zgodę wykorzystanie jego wizerunku,  polegające na sfotografowaniu przez Organizatora podczas realizacji nagrody za zajęcie I miejsca i wykorzystanie zdjęć przez Fundację w celach marketingowych. Warunkiem koniecznym skorzystania z nagrody za zajęcie I miejsca jest wyrażenie analogicznej zgody na wykorzystanie wizerunku przez osoby towarzyszące Uczestnikowi.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmiany terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wodnypark.com.pl.