Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/3/2020
  dodano: 28/09/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2020

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 29.10.2020r. do godz. 10:00

  Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwaracia ofert na swojej stronie internetowej.