Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/3/2019
  dodano: 17/06/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku kompleksu basenowo - rekreacyjnego, polegającym na zamontowaniu zabawek wodnych w hali basenu rekreacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami (podłączenie do technologii uzdatniania wody i instalacji elektrycznej) w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka -Wodny Park w Warszawie.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/2/2019
  dodano: 13/06/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną i inne szczególne usługi.

  Przedmiot zamówienia:

  Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób, pomieszczeń i mienia w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 w Warszawie.

  UWAGA

  Termin składania ofert do dnia 26.06.2019r. do godz. 10:00

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/2/2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/1/2019
  dodano: 11/06/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/1/2019

  UWAGA

  Termin składania ofert do dnia 25.06.2019r. do godz. 10:00