Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/9/2019
  dodano: 12/11/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogarniczonego na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/9/2019

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem: http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 13.12.2019r. do godz: 10:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/8/2019
  dodano: 09/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kortów do squasha w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4, w formule zaprojektuj i wykonaj.