Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/8/2019
  dodano: 09/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

  Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie kortów do squasha w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4, w formule zaprojektuj i wykonaj.

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/7/2019
  dodano: 03/10/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Kompleksowa dostawa energii cieplnej do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/7/2019

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/5/2019
  dodano: 03/09/2019

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/5/2019

  UWAGA

  Zmiana terminu składania ofert.