Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/2/2020
  dodano: 09/06/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, na basenach rekreacyjnym, sportowym i zewnętrznym wraz z urządzeniami”.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/2/2020

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE, dostępnej pod adresem: http://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie: 14.07.2020r. do godz: 10:00

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP1/2020
  dodano: 10/03/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

  Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku kompleksu basenowo-rekreacyjnego „WARSZAWIANKA” – Wodny Park oraz budowy wodnego placu zabaw na terenie kompleksu na dz. 3, 4/8 obręb 1-02-10, położonych przy ul. Merliniego 4 w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotów, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/1/2020

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.