Zamówienia publiczne o wartości równej lub wyższej od kwoty 130.000 zł
 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/6/2020
  dodano: 19/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Komleksowa dostawa energii cieplnej do Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/6/2020

 • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/5/2020
  dodano: 09/11/2020

  Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

  Świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.

  Znak sprawy: MFWWP/RZP/5/2020

  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE , dostepnej pod adresem http://josephine.proebiz.com.pl logując się do niniejszego postępowania w nieprzekraczalnym terminie 10.12.2020r. do godz. 10:00

  Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.