Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/01/2022
dodano: 23/03/2022

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup i sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych na potrzeby Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w 2022r.

Termin składania ofert do dnia: 29.03.2022r. do godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.