Ogłoszenia ogólne
Konkurs na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju.
dodano: 19/03/2015

Rada Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park ogłasza konkurs na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów. Kwota dofinansowania przyznawana w ramach niniejszego konkursu wynosi : 155.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).