Oferty pracy

Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park

poszukuje kandydata na stanowisko:

 

H Y D R A U L I K

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie prac związanych z prawidłową eksploatacją oraz utrzymaniem sprawności systemów: energetyczno-cieplnych w tym urządzeń węzła cieplnego, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji basenowych i systemów uzdatniania wody,
 • wykonywanie remontów, przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń,
 • usuwanie awarii,
 • praca zmianowa w godz. 6.00 – 18.00 oraz 18.00 – 6.00.

 

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie – specjalność monter/technik instalacji sanitarnych, urządzeń ciepłowniczych lub pokrewne,
 • udokumentowany minimum roczny staż pracy na stanowisku hydraulika, montera lub konserwatora instalacji i urządzeń sanitarnych, ciepłowniczych, chłodniczych,
 • umiejętność wykonywania napraw instalacji klejonych, spawanych i zgrzewanych z tworzyw sztucznych,
 • dobry stan zdrowia,
 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m.

 

Pożądana jest:

 • znajomość obsługi węzłów cieplnych,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • znajomość zagadnień z zakresu technologii uzdatniania wody basenowej oraz eksploatacji, obsługi instalacji i urządzeń uzdatniania wody basenowej,
 • umiejętność spawania metali,
 • dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • zdobycie doświadczenia,
 • dodatkową opiekę medyczną,
 • możliwość podnoszenia kalifikacji.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:  kadry@wodnypark.com.pl    lub składanie w siedzibie Fundacji – Warszawa ul. Merliniego 4.

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.

„Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy"

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4,
 2. wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Mokotowską Fundację Warszawianka – Wodny Park Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
 3. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park, 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4
  • e-mail: iod@wodnypark.com.pl
 4. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 7. dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych,

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dokumenty aplikacyjne w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Mokotowską Fundację Warszawianka - Wodny Park danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W przypadku wyrażonej zgody, Twoje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji będą przechowywane przez 6 miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami.

 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Mokotowską Fundację Warszawianka – Wodny Park. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 2. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych,
 3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park.

.

 

Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park

poszukuje kandydata na stanowisko :

 

Młodszy Instruktor Odnowy Biologicznej

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie masaży i zabiegów na ciało,
 • obsługa sauny i bani ruskiej - wykonywanie polewań i zabiegów ( witkowanie ),  dbanie o właściwe działanie i porządek w saunach,
 • instruktaż dla Klientów – sposób korzystania z poszczególnych kabin (sauny, łaźnie, inhalacje, komora śnieżna, „bania ruska”, łaźnia błotna), wskazania, przeciwwskazania,
 • obsługa barku – wykonywanie świeżo wyciskanych soków, herbata, kawa itp.,
 • sprzedaż usług w systemie komputerowym,
 • znajomość podstaw udzielania pierwszej pomocy (omdlenia, epilepsja),
 • obsługa solarium,
 • zamówienia brakujących towarów  i utrzymanie płynności ich sprzedaży,
 • utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy,
 • egzekwowanie regulaminu SPA,
 • praca w systemie równoważnego czasu pracy w godz. 10:00 – 22:00.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie zawodowe (fizjoterapeuta, instruktor odnowy biologicznej),
 • dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty wydany przez KIF,
 • min. 1- roczne doświadczenie,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym,
 • dyspozycyjność.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:  kadry@wodnypark.com.pl    lub składanie w siedzibie Fundacji – Warszawa ul. Merliniego 4.

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.

„Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy"

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4,
 2. wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Mokotowską Fundację Warszawianka – Wodny Park Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
 3. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park, 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4
  • e-mail: iod@wodnypark.com.pl
 4. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 7. dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych,

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dokumenty aplikacyjne w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Mokotowską Fundację Warszawianka - Wodny Park danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W przypadku wyrażonej zgody, Twoje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji będą przechowywane przez 6 miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami.

 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Mokotowską Fundację Warszawianka – Wodny Park. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 2. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych,
 3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park.

 

 

 

Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park

poszukuje kandydata na stanowisko:

 

K O N S E R W A T O R

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowo – budowlanych np. posadzkarskich, glazurniczych, tynkarsko – malarskich,
 • wykonywanie prac hydraulicznych,
 • wykonywanie prac ślusarskich oraz stolarskich
 • wykonywanie innych prac związanych z bieżącymi naprawami urządzeń technicznych oraz wyposażenia obiektu,
 • praca zmianowa w godz. 6.00 – 18.00 oraz 18.00 – 6.00.

 

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne minimum zawodowe,
 • udokumentowany minimum roczny staż pracy na stanowisku, konserwatora lub montera,
 • dobry stan zdrowia,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.

 

Pożądana jest:

 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • znajomość zagadnień z zakresu technologii uzdatniania wody basenowej oraz eksploatacji, obsługi instalacji i urządzeń uzdatniania wody basenowej,
 • umiejętność spawania metali,
 • znajomość obsługi węzłów cieplnych,
 • dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • zdobycie doświadczenia,
 • dodatkową opiekę medyczną,
 • możliwość podnoszenia kalifikacji.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kadry@wodnypark.com.pl  lub składanie w siedzibie Fundacji Warszawa ul. Merliniego 4.

 

Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.

 

„Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy"

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4,
 2. wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Mokotowską Fundację Warszawianka – Wodny Park Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
 3. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  • Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park, 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4
  • e-mail: iod@wodnypark.com.pl
 4. dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 7. dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych,

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dokumenty aplikacyjne w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Mokotowską Fundację Warszawianka - Wodny Park danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W przypadku wyrażonej zgody, Twoje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji będą przechowywane przez 6 miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami.

 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Mokotowską Fundację Warszawianka – Wodny Park. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 2. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych,
 3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park.