Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro
  • Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/1/2017
    dodano: 23/06/2017

    Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

    Dostawę energii elektrycznej dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

    Znak sprawy: MFWWP/RZP/1/2017